Kwaliteit, veiligheid & milieu

DPO beschikt over een geïntegreerd pijpleiding managementsysteem om de kwaliteit, veiligheid en zorg voor het milieu te borgen. Centraal hierin staan risicobeheersing en continuïteit.

Onze operators en gekwalificeerde laboratoriummedewerkers zorgen in de eigen laboratoria voor de bewaking van de kwaliteit van het product. Alles is er op gericht om mens en milieu te beschermen. Een specifiek eigen Pipeline Management System speelt hierin een cruciale rol. Ook controleren we de leidingen vanuit de lucht en vinden periodiek controles vanaf de grond plaats. Periodiek worden de leidingen inwendig geïnspecteerd. Waar nodig worden preventief herstellingen uitgevoerd. Om te komen tot een integraal kwaliteits, veiligheids- en milieu beleid werkt DPO intensief samen met ILenT en de veiligheidsregio’s. Het beleid van DPO op deze gebieden wordt mede geborgd door de DPO Milieu- en veiligheid-beleidsverklaring

 

Deel deze pagina