Noodsituaties

DPO beheert een leidingsysteem voor het transport van brandbare vloeistoffen (kerosine en diesel) onder hoge druk.

De kans op lekkages aan het leidingsysteem is bij regulier gebruik minimaal. De risico’s worden verder beperkt door intensief onderhoud en adequaat leidingbeheer. Ongelukken zijn echter niet uit te sluiten. Graafwerkzaamheden in gebieden waar de leiding door heen loopt vormen een extra risico. Lekkages door graafwerkzaamheden of bijzondere voorvallen kunnen leiden tot verontreiniging van de bodem, stankoverlast in de omgeving en hoge kosten.

Wat te doen bij een lekkage?

Stop direct met de (graaf) werkzaamheden
Ontruim de gevarenzone;
Waarschuw DPO via noodnummer (+31 10  50 61 555);
Alarmeer plaatselijke hulpdiensten: bel 112;
Geef locatie en grootte van het lek door;
Zet wegen naar de gevarenzone af en leidt verkeer om;
Houdt omstanders op afstand;
Verwijder ontstekings- en warmtebronnen uit gevarenzone;
Sluit ramen en deuren om (stank)overlast te beperken.

Deel deze pagina