Graafmeldingen

Iedereen die machinale graafwerkzaamheden gaat of laat verrichten is wettelijk verplicht deze van te voren te melden bij het Kadaster. Dit heet een graafmelding.

Na het doen van een graafmelding ontvangt u digitaal informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen. Ook vindt u een overzicht van netbeheerders die eigenaar zijn van kabels en/of leidingen in het terrein waar u gaat graven. Van deze netbeheerders kunt u informatie verwachten. Afhankelijk van de locatie waar u gaat graven, kunt u ook informatie verwachten van de DPO. Deze informatie gebruikt u vervolgens om zorgvuldig te kunnen graven. Deze kabel- en leidinginformatie moet op locatie aanwezig zijn als de graafwerkzaamheden plaatsvinden. Voordat in de nabijheid van de DPO-leiding mag worden gegraven moet er contact geweest zijn met een pijpleidingopzichter van DPO.

U kunt machinale graafwerkzaamheden op zijn vroegst twintig werkdagen voor aanvang melden. Zo beschikt u altijd over actuele kabel- en leidinginformatie. De uiterste datum waarop u een Graafmelding kunt doen is drie werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden.

Voor meer informatie omtrent graafmeldingen verwijzen wij u naar de website van het Kadaster.

Download PDF
Deel deze pagina