Disclaimer

Deze website kan links bevatten naar externe websites. Dergelijke links naar een externe website verschijnen als een volledig scherm (in dat geval moet u de back-knop op uw browser gebruiken om terug te keren naar deze website) DPO neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud en weergave van externe website die op deze site genoemd worden.

Alle informatie of advies verstrekt als onderdeel van deze website is bedoeld algemeen van aard te zijn en is niet bedoeld om keuzes of beslissingen op te baseren. DPO probeert ervoor te zorgen dat alle informatie op deze website correct is op het moment van plaatsing en de juistheid van deze informatie te waarborgen. DPO is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie of advies of voor enig verlies of schade die u lijdt als gevolg van informatie op deze website.

Meldingen of verzoeken die via de website zijn gedaan hebben op zichzelf geen juridische status, anders dan nadat dit bevestigd is door DPO in de respons op de befreffende melding.

Deel deze pagina